Sumi – e

Workshop Sumi-e, Japans traditioneel inkt-schilderen

Sumi-e is ontwikkeld sinds 1200 door Japanse Zen-monniken.

Het leren van sumi-e wordt traditioneel van leraar op leerling overgedragen. Mijn leraar, Beppe Mokuza, is een Zen Meester die ruim 30 jaar sumi-e beoefent.  Middels workshops laat ik mensen hiermee kennis maken en zich verder ontwikkelen.

In Japan wordt Zen-schilderen Sumi-e genoemd: ‘Sumi’ betekent zwarte inkt, en ‘e’ betekent schilderij. Het witte vlak (het papier) stelt het universum voor en de inkt de materiele vormen die onophoudelijk verschijnen en weer verdwijnen. De Sumi-e meester leert ons om de vitale energie en de eeuwigdurende betekenis die in elke vorm besloten ligt, uit te drukken.  Sumi-e is een verdieping en aanvulling op meditatie, en kan veel inzichten verschaffen in de geest waarin we onze acties uitvoeren. Via de streek van een penseel wordt helder waar we wel, en waar we geen aandacht en concentratie hebben. In die zin is het een krachtig hulpmiddel om ons bewust te worden van hoe de aandachtige concentratie wordt afgeleid door onze emoties, onze innerlijke criticus, of de acties van anderen.  Ik heb zelf gemerkt dat ik bewuster ben gaan leven, meer oog heb voor mijn omgeving en mijn (teken)werk verbetert.

Een unieke kans om hiermee kennis te maken is een workshop van 2 uur,      in een kleine groep, door mij gegeven in Eindhoven

Kosten inclusief materiaal: 35,-

Belangstellenden kunnen zich voor meer informatie een e-mail sturen. Als er een groep van 3-5 personen is, wordt er een datum en tijd afgesproken.

Op mijn website staat er meer achtergrondinformatie en een filmpje.

Marjanne Geurtsen, Marj marj@marj.biz

Workshop Sumi-e, Japanese traditional ink painting

Sumi-e has been developed since 1200 by Japanese Zen monks.

Learning sumi-e is traditionally passed down from teacher to student. My teacher, Beppe Mokuza, is a Zen Master who has practiced sumi-e for over 30 years. Through workshops I let people become acquainted with this and develop further.

In Japan, Zen painting is called Sumi-e: “Sumi” means black ink, and “e” means painting. The white surface (the paper) represents the universe and the ink the material forms that constantly appear and disappear. The sumi-e master teaches us to express the vital energy and eternal meaning contained in each form. Sumi-e deepens and complements meditation, and can provide many insights into the mind in which we carry out our actions. Through the stroke of a brush it becomes clear where we do and where we do not have attention and concentration. In this sense, it is a powerful tool for becoming aware of how attentive concentration is distracted by our emotions, our inner critic, or the actions of others. I have noticed that I have started to live more consciously, have a greater eye for my surroundings and my (drawing) work is improving.

A unique opportunity to get acquainted with this is a workshop of 2 hours, in a small group, given by me in Eindhoven

Costs including material: 35,-

Interested persons can send an e-mail. If there is a group of 3-5 people, a date and time will be agreed.

Marjanne Geurtsen, Marj
marj@marj.biz

The art of looking from your heart
Artworks by Marjanne Geurtsen (Oosterbeek, 12 -01- 1959)
10.11.2021 – 23.01.2022

“Marjanne Geurtsen is a professional artist.

A few years ago, she also started practicing Zen painting style “Sumi-e”. She became the first Dutch student of the International School of Sumi-e of Zen-Buddhist monk & teacher Beppe Mokuza.

The Japanese term “Sumi” means “black ink” and “e” means “painting”. Sumi-e was brought to Japan from China around 1200 (AD) by Zen monks. Sumi-e has always been passed on from teacher to student.

The white surface (the paper) represents the universe and the black ink, the material forms. The vital energy and the everlasting meaning that is embedded in every form are emphasized. By correct body posture and breathing, the brush is controlled, and the brush stroke is set.

The main subjects in Sumi-e are bamboo (winter), orchid (summer), plum blossom (spring) and chrysanthemum (autumn). They represent the four seasons in a year and the four stages of the human life.

Marjanne: ‘I have been visually impaired since I was five; I don’t have sharp vision, nor do I perceive depth and my perspective is distorted.

As a result, I see images and situations literally and figuratively from multiple, different perspectives.

For me, my art is my means of communication. I want to show the viewer that he/she can also choose to see situations in a different way, to appreciate them differently, to feel and act differently.

Freedom: The art of looking from another perspective: observing, painting and drawing from your heart.

Practicing Sumi-e is painting in the rhythm of one’s breath, with concentration and awareness. This powerful energy helps me create other art, such as the charcoal drawings, with the same precision.

I work on such a drawing several days per week, sometimes for over a year.

Education: Artez Academy of Art, Upgraders in Art; Academy of Traditional Arts and Crafts, Courtauld Academy London; Prince’s School of Traditional Art London; Apprentice International School of Sumi-e Versailles.

Marjanne Geurtsen exhibits her artworks both nationally and internationally. And she already gives workshops in sumi-e.”

Het inktschilderen is sinds 1200 ontwikkeld in Japan door Zen-monniken, waarbij het witte vlak (het papier) het universum voorstelt en de zwarte inkt de materiele vormen die onophoudelijk verschijnen en weer verdwijnen. De Sumi-e meester leert ons om de vitale energie en de eeuwigdurende betekenis die in elke vorm besloten ligt, uit te drukken. Waarbij de penseel wordt aangestuurd door de adem. De belangrijkste onderwerpen in Sumi-e zijn bamboe, orchidee, pruimenbloesem en chrysant, Zij vertegenwoordigen de vier seizoenen in een jaar en de vier levensfasen van een mens.

In Japan wordt Zen-schilderen Sumi-e genoemd: ‘Sumi’ betekent zwarte inkt, en ‘e’ betekent schilderij. Sumi-e is een verdieping en aanvulling op meditatie, en kan veel inzichten verschaffen in de geest waarin we onze acties uitvoeren. Via de streek van een penseel wordt helder waar we wel, en waar we geen aandacht en concentratie hebben. In die zin is het een krachtig hulpmiddel om ons bewust te worden van hoe de aandachtige concentratie wordt afgeleid door onze emoties, onze innerlijke criticus, of de acties van anderen.

Door simpelweg een penseel, inkt en een vel rijstpapier te gebruiken, stimuleert deze manier van schilderen de creativiteit en ontvankelijkheid bij een student. Dit ontstaat door de concentratie op het hier-en-nu, het laten gaan van gedachten, het ontspannen van het lichaam en met de juiste lichaamshouding en ademhaling. Al schilderend in een harmonieuze en verstilde sfeer word je steeds aandachtiger, je voelt je in harmonie met alles om je heen, je leert jezelf en je beperkingen te accepteren en te overstijgen. Je wordt een met het onderwerp en het materiaal, en uiteindelijk kom je in contact met de bron van het leven zelf, een bron die in ieder van ons huist. De inzichten verkregen tijdens het schilderen kunnen behulpzaam zijn zowel in de beoefening van meditatie als in het dagelijks leven.

I paint sumi-e from June 2019. My teacher is the Zen Monk Beppe Mokuza. Sumi-e is important to me to make a connection. In making art, the world around me and myself.

          Sumi a                       

unframed: 14, 7×39,7

framed: 20,8x 45×3,2

5-6-19

.         Sumi e en

unframed: 23×50

framed: 28,6x 55,6 x 3,2

6-6-19

.         Sumi-min I / M 4

unframed: 46 high X 39,5 wide

framed: 48,7 high x 42,2 wide 3,2 deep

1-2-2020

.         Sumi-e S 8

46 high x 29,5 wide.     7-3-20

Sumi-e S 9. 

 32,5 high x 50 wide      23-06-20

Sumi-e Mvb, kasaka paper

50 high x 47,5 wide

framed: 55,7 high x 51,7 wide x 3,2 deep

               Sumi-e M 10         kasaka paper

50,5 cm high x 50 cm wide

25 & 26-06-20

.      su minnies

20 works: 8,5 high x 5,5 wide various deep

frame: 56,8 high 52,5 wide 3,3 deep